VADBA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Vadbe za predšolske otroke, ki jih ponujamo v ŠD Moste so zasnovane tako, da otroci razvijajo svoje gibalne sposobnosti skozi igro in v skupini. Sproščeno okolje otroka spodbuja k udeležbi in mu približa telesno aktivnost, vadba v skupini pa pri otroku spodbuja razvoj socialnih veščin ter učenja reda in discipline.


MLAJŠI CICIBANI - (3 -4 leta) - začnemo 5.9.2023


TOREK IN ČETRTEK 16.30 - 17.15 - ŠD MOSTE, Proletarska 3, Ljubljana


STAREJŠI CICIBANI - (5 - 6 leta) - začnemo 5.9.2023


TOREK IN ČETRTEK 17.15 - 18.00 - ŠD MOSTE, Proletarska 3, Ljubljana


CICI S STARŠI - (2 - 3 leta) - začnemo 4.9.2023


PONEDELJEK IN ČETRTEK 16.45 - 17.45 - VADBENI CENTER MOSTE, Rojčeva 25, Ljubljana


ŽIV ŽAV ŠPORTOV - (4 - 7 let) - začnemo 5.9.2023 


TOREK 17.00 - 17.45 VADBENI CENTER MOSTE, Rojčeva 25, Ljubljana

in

ČETRTEK 17.45 - 18.30 VADBENI CENTER MOSTE, Rojčeva 25, Ljubljana