CICI S STARŠI (2 - 3 leta)

Vadba s starši je namenjena otrokom v starosti od dveh do treh let in poteka v stalnem aktivnem spremstvu enega od staršev ali druge otroku znane odrasle osebe. Vadba poteka dvakrat tedensko po eno uro. Dobro je, če je na vadbi vedno prisotna ista odrasla oseba, ni pa nujno.


Kakšen je pravzaprav pomen skupne vadbe?


Vadba s starši otroku omogoča, da s pomočjo znane odrasle osebe v najzgodnejših letih postopno spoznava telesno vadbo kot element zdravega načina življenja. Otrok ob ustrezni podpori in spodbudi odrasle osebe razvija različne gibalne sposobnosti, pri opravljanju gibalnih nalog pa krepi zaupanje vase in hkrati postaja vedno bolj samostojen. Tako se postopno pripravlja na samostojno vadbo v drugih programih vadbe za predšolske otroke.
Vadba otroku in staršem omogoča kvalitetno skupno preživljanja prostega časa. Skozi vadbo se poglabljajo pozitivni odnosi med otrokom in staršem, hkrati pa se pri starših razvija interes za spoznavanje, spremljanje in spodbujanje gibalnega razvoja svojega otroka. Skupna vadba tudi za starše predstavlja aktivno sprostitev.
Vodilo naše vadbene skupine je gibanje skozi igro. Otroke poskušamo z uporabo različnih športnih orodij, pripomočkov in improviziranih sredstev motivirati za gibalno aktivnost. Postopno razvijamo pozornost otrok za sodelovanje v enostavnih gibalnih igrah. Med otroki spodbujamo sodelovanje v igri in gibanju, tako da je vadba koristna tudi z vidika socializacije. Strukturo in vsebino vadbe sproti prilagajamo sposobnostim in interesu otrok.
Pri motiviranju otrok za sodelovanje pomembno vlogo igrate starši, saj ste vi tisti, ki jim otroci najbolj zaupajo, zato je učinkovitost vadbe v vaši prisotnosti večja. Pomembno je, da upoštevate navodila vaditelja, ki bo skupaj z vašo pomočjo otroka pripravil do aktivnega sodelovanja. Starši ste torej podaljšana roka vaditelja v smislu pridobivanja otrokovega zaupanja.

Za vadbo otroci potrebujejo udobna oblačila in obutev z nedrsečim podplatom. Ker starši otroku tekom vadbe predstavljate pomemben zgled, je športna oprema obvezna tudi za vas. Otroci na vadbi ne potrebujejo nikakršnih pripomočkov (npr. lastnih igrač), ker ti za vadbo predstavljajo moteč faktor. Ker ste starši pri vadbi aktivno udeleženi, se tudi od vas pričakuje, da na vadbo prihajate brez nepotrebnih pripomočkov (npr. mobilni telefon), ki so prav tako moteči. Pomembno pa je, da imate s seboj plastenko s pijačo.