STAREJŠI CICIBANI (5 - 6 let)

V skupini starejših cicibanov vadijo otroci stari pet do šest let. Vadba poteka dvakrat tedensko po 45 min. S pomočjo iger ter uporabo različnih oblik poligona otroci spoznavajo osnove gibanja, orientacijo v prostoru in osvajajo osnovne gimnastične elemente


Kako poteka vadba?

Vadba je sestavljena iz ogrevalne igrice in osnovnih gimnastičnih vaj, sledi ji vadba po krožnem poligonu ter zaključna igrica. Otroci preko igre spoznavajo gimnastična orodja za žensko in moško športno gimnastiko (gred, parter, drog, bradlja, preskok, krogi, mala in velika prožna ponjava), pri čemer je zahtevnost poligona vedno prilagojena znanju skupine.

Cicibani v procesu vadbe, kjer prevladuje igralna oblika dela, razvijajo svoje gibalne sposobnosti, se spoznavajo z različnimi oblikami gibanja, učijo se premagovati ovire, kako sodelovati v skupini in hkrati utrjujejo zdravje in pridobivajo temeljne pogoje za pravilni telesni razvoj.

Otroci vadijo samostojno ob pomoči vaditeljev in starši na vadbi niso prisotni. Pri vseh oblikah vadbe si pomagamo z različnimi otroku prijaznimi rekviziti in napravami, ki so posebej prilagojene tej starostni skupini. Z blazinami različnih barv in oblik ter pisanimi in mehkimi žogami otroci spoznavajo tudi številke, barve ter oblike. Na koncu sezone preverimo osvojeno znanje in podelimo diplome Ciciban telovadec.


Skozi sezono imamo za naše telovadce tudi veliko družabnih dogodkov:
> iskanje zaklada,
> novoletna akademija z dedkom Mrazom,
> pustovanje,
> dobrodelni tek,
> pižama party,
> podelitev diplom Ciciban telovadec,
> zaključni piknik,
> športne počitnice.


Vadba poteka od začetka septembra do konca junija.