PRIJAVNICA ZA AKTIVNO IN USTVARJALNO POČITNIŠKO VARSTVO