Prijava na online vadbo

Jamčim, da so navedeni podatki resnični ter se strinjam, da bom račun za plačilo članarine in vadnine poravnal z nakazilom na TR društva v roku, navedenem na računu. ŠD Moste zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, vključno z izvajanjem taborjenja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD Moste in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov, kar velja tudi za to prijavnico.
hCaptcha