Navodila in priporočila za varno vadbo v času trajanja epidemije

1. Upoštevajo se vsi ukrepi Nacionalnega inštituta za zdravje na https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-viru...


2. Vstop v Vadbeni center/dvorano je omogočen le zdravim članom društva.


3. Vadeči naj na trening prihajajo 5 minut pred pričetkom vadbe, ne prej in se po vadbi ne zadržujte na lokaciji.

4. Na vadbo pridite v športni opremi, saj so garderobe zaprte za uporabo.

5. Vstopajte posamezno in ves čas držite varnostno razdaljo vsaj 1,5 m, priporočena je uporaba zaščitne maske.

6. Ob vstopu si najprej razkužite roke, potem pa po prejetih navodilih s strani odgovorne osebe izpolnite vprašalnik o vašem zdravstvenem
stanju.

7. S seboj prinesite svoj bidon, brisačo in podlogo.

8. Vsi rekviziti, oprema in naprave se po vsaki vadbeni skupini razkuži.

9. Po zaključku vsake vadbe naj bo vsaj 30 minut premora pred začetkom naslednje vadbe, da ne pride do neposrednih kontaktov med vadečimi.


10. Neposredno po vadbi in pred odhodom iz vadbenega prostora si vsi udeleženci obvezno umijejo ali razkužijo roke.


11. Zadrževanje obiskovalcev in staršev v objektu ni dovoljeno. Starši svoje otroke ob upoštevanju varnostne razdalje počakajo pred objektom.